SPRAWY RODZINNE

    rozwodowe

    alimentacyjne

    o separację

    dotyczące podziału majątku wspólnego

    dotyczące ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa

    dotyczące władzy rodzicielskiej

    ustalenie kontaktów z dzieckiem

    dotyczące ustanowienia przymusowej rozdzielności majątkowej

    dotyczące ubezwłasnowolnienia i inne