SPRAWY CYWILNE W ZAKRESIE DOCHODZENIA ROSZCZEN WYNIKAJĄCYCH Z WSZELKICH STOSUNKÓW CYWILNOPRAWNYCH

    o zapłatę

    o odszkodowanie za szkodę na osobie i mieniu (w tym AC i OC)

    o zniesienie współwłasności

    o rozgraniczenie nieruchomości

    o naruszenie posiadanie

    o wydanie

    o naruszenie dóbr osobistych

    o eksmisję i inne