ADWOKAT ANDRZEJ SUT w 1966 r.  ukończył studia na wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, broniąc pracę magisterską napisaną pod kierunkiem prof. Edmunda Wengerka.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę zawodową w sądownictwie jako stypendysta Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie, odbywając aplikację w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu. W 1968 r. po zdaniu egzaminu sędziowskiego rozpoczął pracę w Sądzie Powiatowym w Słupsku, jako asesor, a od stycznia   1971 r. jako sędzia.
Na początku stycznia 1976 r. otrzymał nominację na stanowisko wiceprezesa Sądu Rejonowego w Słupsku  oraz funkcję Przewodniczącego Wydziału  Cywilnego, a od 1978 r. Przewodniczącego Wydziału Rodzinnego.

W styczniu 1984 r. Andrzej Sut odszedł na własną prośbę z sądownictwa i rozpoczął praktykę radcy prawnego.

Dnia 24 maja 1986 r. został wpisany na listę adwokatów Izby koszalińskiej rozpoczynając w dniu 3 stycznia 1989 r.  wykonywanie zawodu adwokata  w ówczesnym Zespole Adwokackim w Sławnie. W dniu 25 października 1990 r. uzyskał przeniesienie do Słupska, gdzie od 1994 r. wykonuje zawód indywidualnie.

Wieloletni praktyk w zakresie prawa rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw rozwodowych. Doświadczony cywilista, także w  trudnych sprawach dotyczących nieruchomości.

Jest żonaty, żona Teresa – absolwentka UAM w Poznaniu – jest adwokatem Izby koszalińskiej. Mają troje dzieci, z których Paweł i Katarzyna wpisani są na listę radców prawnych, zaś Piotr – jest adwokatem również praktykującym przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Koszalinie.

Wolne chwile przeznacza na rekreację i pogłębianie wiedzy z zakresu najnowszej historii kraju i świata.

Zakres praktyki prawniczej kancelarii obejmuje w szczególności:

    prowadzenie spraw rodzinnych, w tym: rozwodowych, o separację, o alimenty, dotyczących podziału majątku wspólnego, ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa, a także władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, ustanowienia przymusowej rozdzielności majątkowej, ubezwłasnowolnienia i innych

    prowadzenie spraw cywilnych w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych, w tym: o zapłatę, o odszkodowanie za szkodę na osobie i mieniu, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie nieruchomości, dot. skarg paulińskich i inne

    prowadzenie spraw spadkowych, w tym: dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, o zachowek, odrzucenie spadku i inne

    prowadzenie spraw karnych, w tym obrona sprawców, jak i reprezentacja osób pokrzywdzonych, reprezentacja w sprawach z oskarżenia prywatnego

    udzielanie porad prawnych

    sporządzanie pism procesowych

    sporządzanie skarg kasacyjnych w sprawach cywilnych oraz kasacji w sprawach karnych

    kompleksowa obsługa prawna w zakresie windykacji należności

    podejmowanie czynności w postępowaniu przedsądowym – mediacje z wierzycielami i dłużnikami, zawieranie ugód pozasądowych, sporządzanie wezwań do zapłaty, a także reprezentowanie w toku postępowania sądowego zmierzającego do uzyskania tytułu wykonawczego i wreszcie w ramach postępowania egzekucyjnego.