ADWOKAT PIOTR SUT ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę magisterską pt: „Skarga konstytucyjna w polskim systemie prawnym” napisał w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych pod kierunkiem dziekana wydziału prof. dr hab. Andrzeja Szmyta.

Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Koszalinie.
Po złożeniu egzaminu adwokackiego został wpisany na listę adwokatów pod numerem 112/05. 
Indywidualną praktykę adwokacką prowadzi od 2005 r.

Posiada dużą praktykę i bogate doświadczenie w sprawach karnych. Niejednokrotnie występował w procesach, o których było głośno w mediach zarówno o zasięgu lokalnym, jak i krajowym i które dotyczyły najcięższych zarzutów karnych.

Pochodzi z rodziny o wieloletniej tradycji prawniczej: adwokatem jest  jego ojciec – Andrzej Sut, z którym ściśle współpracuje. Matka – Teresa Fusiara-Sut również jest adwokatem Izby koszalińskiej, natomiast brat Paweł i siostra  Katarzyna ukończyli aplikację radcowską.
Jest żonaty, żona  Izabela Sazon–Sut praktykuje przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Koszalinie.

W wolnym czasie kibicuje drużynie koszykarskiej Czarni Słupsk.

 

Zakres praktyki prawniczej kancelarii obejmuje pomoc w sprawach karnych i wykroczeniowych  w szczególności:

    obrona podejrzanego podczas postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę

    obrona oskarżonego podczas postępowania sądowego

    obrona skazanego podczas postępowania wykonawczego (dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowego zwolnienie z odbywania reszty kary pozbawienia wolności, przerwa w karze, odroczenie wykonania kary, warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności)

    reprezentowanie pokrzywdzonego we wszystkich etapach postępowania

    występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, subsydiarnego

    pomoc prawna w trakcie stosowania środków zapobiegawczych (np. tymczasowe aresztowanie), czy podczas procedury europejskiego nakazu aresztowania

    reprezentacja w sprawach przeciwko życiu i zdrowiu (jak zabójstwa czy uszkodzenia ciała), wolności (np. groźby karalne), mieniu (kradzieże, włamania, czy paserstwa), przyjmowaniu oraz udzielaniu korzyści majątkowych i innych

    reprezentowanie w sprawach z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

    udzielanie porad prawnych

    przygotowywanie pism procesowych: apelacji, zażaleń, kasacji, wniosków i innych

    pomoc prawna osobom, które wyjechały za granicę i chciałyby uregulować swoją sytuację prawną